orgel200-133 kyrkorgel200-133psalm200-133

Orgellinjen

För dig som vill lära dig att spela orgel eller fördjupa dig i orgelspel
Till utbildningen söker du som:
A – Har spelat en del piano och vill lära dig spela orgel, t.ex. som förberedelse för antagningsprov till Kantorslinjen.
B – Redan är driven organist och önskar fördjupa dina kunskaper utan att läsa övriga ämnen som en kantorsutbildning innehåller.
C – Orgellinje för gymnasieungdom. För dig som går på gymnasiet och är driven organist. Förberedande för kantorsstudier.

Orgellinjen är delvis integrerad med övriga musikutbildningar vid skolan. Den kan leda fram till ett orgelspelarbevis, som visar att du klarar av att vikariera som kantor, eller ett kursintyg som visar på en specialisering i orgelspel.

På Orgellinjen A och B kan du även genom tillval läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet till högskola.

 

A – Grundkurs i Orgelspel
För dig som spelar piano och även gärna provat lite orgel.
På Grundkurs i Orgelspel har du orgel som huvudinstrument. Kursen är en förberedelse för dig som behöver förbereda dig för antagningsproven till någon av våra kantorslinjer. Grundkursen samläses i hög grad med kantorslinjen, vilket gör att du läser de ämnen du behöver förkovra dig i för att kunna klara antagningsprovet.

Till denna kurs kan vi anpassa en eller två studieplatser till dig som har särskilda behov, t.ex. ADHD, Asperger syndrom, dyslexi eller behov av långsam studietakt.

Längd på kursen: 1-2 år

Mer utförlig information hittar du i pdf-fil Orgellinjen >>

Antagningskrav: Du skall ha spelat piano och gärna provat lite orgel. På introduktionsdagarna får du göra prov i sång, piano och musikteori. Mer information om teori-provet hittar du i pdf-filen längst ner på denna sida.

I mån av plats går det även att läsa Grundkurs i Orgelspel på distans i samband med Kantor distans-utbildningen.
Se Kantorsutbildning >>

 

B- Fördjupning i Orgelspel
Bjud dig själv på ett eller två år med orgeln – instrumentens drottning – i centrum!
Till Fördjupning i Orgelspel söker du som redan är driven organist och önskar fördjupa dina kunskaper utan att läsa övriga ämnen som en kantorsutbildning innehåller.

Du läser en rad intressanta ämnen, bl.a.
Orgel
Piano
Röstvård
Körsång i olika stilar
Musikaliska teoriämnen
Tillval av musikämnen
Tillval av allmäna ämnen
Ensemblespel i olika former
Denna kurs kan bl.a leda fram till ett kursintyg som visar på en specialisering i orgelspel.

Längd på kursen: 1-2 år

Mer utförlig information hittar du i pdf-fil Orgellinjen >>

Antagningskrav: Du gör dina prov under två introduktionsdagar, samordnade med antagning till kantorslinjen. Proven omfattar orgel, piano och musikteoretiska prov. Mer information om teori-provet hittar du i pdf-filen längst ner på denna sida.

Vi har även möjlighet att erbjuda Fortbildning för yrkesverksamma kantorer/kyrkomusiker; se länk.

C- Orgellinje för gymnasieungdom
För dig som är driven organist och funderar på att bli kantor efter dina gymnasiestudier. Orgellinjen för gymnasieungdom är till stor del integrerad med kantorsutbildningen på distans, vilket gör att du kan tillgodoräkna dig de ämnen du läst på denna linje om du sedan fortsätter kantorsstudierna hos oss. Undervisningen är förlagd till helger.

Du läser en rad intressanta ämnen, vilka alla förbereder dig ytterligare på antagningskraven till kantorsutbildning.

Mer utförlig information hittar du i pdf-fil Orgellinjen gymnasieungdom >>

Antagningskrav: Du gör dina prov under två introduktionsdagar, samordnade med antagning till kantorslinjen. Proven omfattar orgel, piano och musikteoretiska prov. Mer information om teori-provet hittar du i pdf-filen längst ner på denna sida.

 

Ansökan
Senast 15 april vill vi ha din ansökan >>

När vi fått din ansökan får du en kallelse till två obligatoriska
introduktionsdagar. Under dessa dagar får du göra dina spelprov.
Mer information om antagningsprov och introduktionsdagar finner du under Ansökan och antagningsprov >>

För ytterligare information kan du kontakta oss via e-post här >>

Utbildningsledare Eva Östman >>

EXEMPEL teoriprov. pdf >>
(samma prov som till kyrkomusiker-/kantorsutbildning)

Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna blanketterna. Om den inte finns installerad på din dator kan du klicka här >>

Leave a Comment